Des dels seus inicis, el Grup Armangué ha apostat fermament  per la qualitat dels seus productes, una bona prova d’això és l’acreditació de la qualitat del nostre producte per “La Asociación Española de Normalización y Certificación “- AENOR des de l’any 2000 al nostre centre de producció de  Celrà (Ferrallats Armangué S.A.U).

Accedeixi a la nostra politica de qualitat.